Výsledky zápisu 2019/2020

Domů / Rodiče / Výsledky zápisu 2019/2020

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vitrínách MŠ.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce května 2019 až září 2019 se některé dítě odhlásí nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí /seznam náhradníků dle kritérií/.