Výsledky zápisu 2020/2021

Domů / Rodiče / Výsledky zápisu 2020/2021

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky I. kola zápisu budou zveřejněny 11. 5. 2020 od 14:00 hod. na webových stránkách školy a ve vitrínách MŠ.

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce května 2020 až září 2020 se některé dítě odhlásí nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí /seznam náhradníků dle kritérií/.