SRPDŠ

Domů / Rodiče / SRPDŠ

V mateřské škole Albrechtické je stanoven výbor SRPDŠ, kdy z jednotlivých tříd jsou na začátku školního roku zvoleni jeden až dva zástupci, kteří pravidelně dochází na schůzky s vedením MŠ, kde jsou seznamováni s děním v mateřské škole a tyto informace poté přeposílají ostatním rodičům.

Příspěvek do fondu SRPDŠ se platí jednou ročně ve výši 1 500,- Kč za každé dítě v MŠ poukázáním na účet vedený u České spořitelny, č.: 4308177329/0800. Tento účet je zřízen přímo k fondu SRPDŠ. Případně je platba možná v hotovosti v kanceláři MŠ.

Každý zákonný zástupce dítěte obdrží po zaplacení příspěvku darovací listinu. Listiny se budou vydávat všem hromadně po kontrole všech plateb v průběhu měsíce listopadu a prosince.

Příjmy příspěvku SRPDŠ se zúčtovávají jako sponzorské dary. Od klasických sponzorských darů je to rozlišeno analytickou evidencí.

Fond SRPDŠ se používá výhradně pro děti a to na tyto potřeby:

  • Výlety
  • Divadla
  • Tematické výlety
  • Dárky na svátky
  • Ostatní
  • Vánoce
  • Drobná vydání
  • Dárky pro předškoláky
  • Fotografie + tabla

Úhrada poplatku

Částka1 500,- Kč za školní rok
Účet2501547492/2010
Variabilní symbolkaždé dítě svůj
Konstatní symbol0308
Poznámkajméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)

Platba v hotovosti je možná v kanceláři MŠ.

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477