Prázdniny a státní svátky

Domů / Rodiče / Prázdniny a státní svátky

Organizace školního roku

O prázdninách a svátcích je v MŠ tzv. omezený provoz. Předpokládá se, v tuto dobu bude do MŠ chodit méně dětí, proto se na tyto dny provoz školky přizpůsobuje. Podle konečného počtu přítomných dětí se třídy spojují a učitelky si v tyto dny vybírají náhradní volna a dovolené.

O každém plánovaném omezeném provozu MŠ jsou rodiče předem informováni na nástěnkách a webových stránkách školy. Rodiče učitelkám včas nahlásí, zdali jejich dítě bude v určené dny do MŠ docházet. Plánovanému počtu dětí se přizpůsobí i objednávka jídla do kuchyně.

Prázdninový provoz v červenci zajišťují obě kbelské MŠ společně, tzn. že všechny děti dochází do té MŠ, která v danou dobu zajišťuje provoz.

V srpnu jsou obě kbelské MŠ vždy uzavřené.

28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

  • 28. 10. – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
  • 29. 10. – 30. 10.   – omezený provoz /ZŠ podzimní prázdniny/
  • 17. 11. – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 Mateřská škola uzavřena

2. 1. omezený provoz /děti budou spojeny/

1. 2. 2019 – omezený provoz /ZŠ pololetní prázdniny/

18. 2. – 22. 2. 2019  omezený provoz /ZŠ jarní prázdniny/

  • 18. 4. 2019 omezený provoz
  • 19. 4. 2019 státní svátek – Velký pátek
  • 22. 4. 2019 státní svátek – Velikonoční pondělí

1. 5. státní svátek

8. 5. státní svátek

Školní rok 2018/2019

1. 7. – 14. 7. 2019 provoz MŠ Letců

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

15. 7. – 28. 7. 2019  provoz MŠ Albrechtická

29. 7. – 1. 9. 2019 MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

V srpnu budou obě mateřské školy zavřené.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477