Platby 2017/2018

Domů / Rodiče / Platby 2017/2018
ŠKOLNÉ4308174339/0800500,- Kč měsíčně celodenní dítě
STRAVNÉ4308180309/0800 700,-/740,- Kč měsíční záloha celodenní dítě
SRPDŠ4308177329/08001500,- Kčplatba do konce září
ÚČEL PLATBYČÍSLO ÚČTUČÁSTKA
PLAVÁNÍ4308161319/08002040,- Kčplatba do konce září

Variabilní symbol

 • Každé dítě má přiděleno svůj variabilní symbol. Ten spolu se jménem dítěte rodič při platbě uvádí. Platba je možná jednorázovým příkazem či příkazem trvalým (svolení k inkasu neprovádíme). Doporučujeme trvalým příkazem z jednoho konkrétního, neměnícího se bankovního účtu strávníka.
 • Variabilní symbol používejte pro všechny typy plateb.

Konstantní symbol

 • KS 308

Den splatnosti

 • Do 25. dne předchozího měsíce /první platba srpen/

Školné 

 • Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání je vzdělávání v posledním tj. ve 3. ročníku mateřské školy poskytováno bezúplatně. Úplatu za předškolní vzdělávání tak nehradí zákonní zástupci dětí, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku nebo jim byl povolen odklad povinné školní docházky. Ostatní zákonní zástupci dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání, jejichž věk odpovídá 1. a 2. ročníku podle ustanovení § 1 odst. 7 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, úplatu hradí.

 • Poslední platba do 25. 6. 2018 /tzn. celkem 11 plateb za školní rok/.
 • Rodičům, kteří své dítě nepřihlásí na prázdninový provoz do MŠ Letců, bude polovina školného vrácena na účet v srpnu s přeplatkem stravného.
 • Školné se musí uhradit i v případě, že dítě na prázdninovou docházku nepřihlásíte.

Stravné

 • Vyúčtování zálohových plateb stravného se provádí na základě skutečně odchozených dnů 2x ročně vratkou zpět na účet strávníka: v únoru 2018 (období září – leden) a v srpnu 2018 (období únor – srpen).
 • V případě, že přeplatek je při 1. vyúčtování nižší než 500,- Kč, bude tato částka vyúčtována ve 2. zúčtovacím období, tzn. pouze v srpnu 2018 (období únor – srpen).
 • Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., finanční limity na nákup potravin.
 • Poslední platba pro děti přihlášené na prázdninový provoz do 25. 6. 2018 /tzn. celkem 11 plateb za školní rok/.
 • Děti, které nejsou přihlášeny na prázdninový provoz do žádné MŠ stravné neplatí.

Poznámka pro příjemce

 • Jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477