Aktivity

Domů / Školka / Aktivity

Naše školka se účastní mnohých aktivit, které jsou prospěšné pro vývoj dětí. Učí se při nich základy bezpečnosti při akcích, které pořádá Policie ČR. Dále také probíhá v naší školce pravidelné vyšetření zraku či akce, která se nazývá „celé Česko čte dětem“. Chcete o našich společných aktivitách vědět více?…

 

Naše mateřská škola se zapojila do kampaně CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

  • Čtení ve velké míře chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
  • Děti mají nedostatečnou úroveň slovní zásoby a špatnou výslovnost.
  • Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou, kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
  • Proto se snažíme vést děti ke vztahu ke knihám po celý rok

Projekt realizujeme vždy první týden v červnu, kdy v rámci spolupráce školky s rodiči chceme po předchozí domluvě pozvat jeden den dopoledne do každé třídy jednoho zástupce rodičů nebo prarodičů, který přinese oblíbenou knížku svého dítěte a bude z ní dětem předčítat.

Poté si všichni společně s paní učitelkou přečtený příběh z knihy namalují nebo nakreslí a povypráví o jeho obsahu.

Pro velký úspěch této akce jsme se domluvili s učitelkami ZŠ a předčítat nám tento týden přijdou i žáci 2. stupně ZŠ.

Průběh kampaně (komentované fotografie) zveřejňujeme na webových stránkách školky.

Policii ČR pravidelně do MŠ zveme na setkání s dětmi. Děti se při těchto besedách informují o zásadách bezpečného chování při styku s cizími lidmi a v silničním provozu.

MŠ spolupracuje s firmou Prima Vizus, která každoročně přijede do školky dětem vyšetřit zrak. Toto vyšetření není povinné, je jen pro přihlášené děti.

Skřítek Podzimníček, zamykání zahrady

Dobrodružství s drakem – Michaelská slavnost

Vynášení Moreny, odemykání zahrady

Pálení čarodějnic

Pasování předškoláků na školáky

Pravidelná vystoupení předškoláků v divadle Gongu za účasti rodičů i široké veřejnosti.

·      Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky
·      Výukové programy „Zdravá pětka“ pro předškoláky

·      Celodenní a půldenní výlety

·      Návštěvy divadelních představení v Gongu

·      Karneval v MŠ s fotografováním

·      Medvídkova nemocnice – návštěva mediků z lékařské fakulty

·      Návštěvy kbelské knihovny

·      Besídky (vánoční a ke svátku maminek)

·      Malování na hedvábí

·      Malování na skleněnou misku

·      Výchovné koncerty v ZUŠ Čakovicích

·      Vystoupení v kbelském parku (při zvláštních příležitostech)

·      Mobilní planetárium v MŠ

·      Divadelní představení v MŠ

·      Noční spaní v MŠ

·      Výukový program „Vanda a Standa“ (preventivní triky k používání elektřiny pro děti MŠ)

·      Návštěvy Leteckého muzea Kbely

·      Monitorování výslovnosti u předškoláků

·      Seznamování dětí se svátky a tradicemi a jejich oslava

.      Environmentální výchova – návštěva PRALES

 

ZÁŘÍ

1. 9. ČT Zahájení školního roku 2016/2017

9. 9. PÁ Žirafky a Lvíčata: Průzkum hudebnosti

15. 9. ČT Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/

19. 9. PO Včeličky: Celodenní výlet do Ctěnického lesa – návrat kolem 15 hodiny.

20. 9. ÚT Odborné vyšetření zraku dětí – firmou Prima Vizus. Není hrazeno pojišťovnou – cena činí 150,-Kč na dítě

21. 9. ST Divadlo v MŠ – Český rok

ŘÍJEN

3. 10. PO Žirafky a Lvíčata: Beseda s Policií ČR – Základy bezpečného chování

4. 10. ÚT Žirafky a Lvíčata: Svíčkárna Rodas – Halloween

5. 10. ST Dobrodružství s drakem – dopolední akce na zahradě

11. 10. ÚT Žirafky a Lvíčata: Zdravá pětka

12. 10. ST Berušky a Včelky: Zdravá pětka

12. 10. ST Tajemství stromů – sférické kino v MŠ

14. 10. PÁ Fotografování dětí (foto jednotlivců v rámečku) ZMĚNA TERMÍNU

18. 10. ÚT Berušky a Včelky: celodenní výlet do Šestajovic – návrat kolem 14 hodiny

LISTOPAD

1. 11. ÚT Žirafky: Návštěva knihovny – Podzim – co se děje v přírodě?

7. 11. PO Skřítek Podzimníček, zamykání zahrady – dopolední akce na zahradě

11. – 16. 11. Včeličky: Martinská slavnost

14. 11. PO Divadlo v MŠ – Obr Finn

15. 11. ÚT Kuřátka: Výlet do Ctěnic /dopolední akce/

21. 11. PO Medvíďata, Kuřátka, Berušky a Včelky: Dentální hygiena – Curaprox

23. 11. ST Žirafky a Lvíčata: Dentální hygiena – Curaprox

27. 11. NE   Žirafky: Vánoční vystoupení v Centrálním parku Kbely – rozsvícení vánočního stromu.

30. 11. ST Žirafky: Vystoupení pro seniory /Klub důchodců/

PROSINEC

2. 12. PÁ Barborky

2. 12. PÁ Včeličky: Adventní slavnost

5. 12. PO Čert a Mikuláš

6. 12. ÚT Malování na sklo – cena 120,- Kč – je z důvodu nemoci přesunut na pátek 16. 12.

7. 12. ST Lvíčátka a Žirafky: Dentální hygiena – Curaprox

7. 12. ST Vánoční besídka třídy Žirafek od 16 hodin

9. 12. PÁ Výstava betlémů / dopolední akce, celá MŠ/

12. 12. PO Vánoční besídka třídy Kuřátek od 16:30 hodin

12. 12. PO Vánoční besídka třídy Včelky od 16:30 hodin

13. 12. ÚT Vánoční besídka třídy Berušek od 16 hodin

15. 12. ČT Berušky: Vánoční nadílka /dopolední akce/

19. 12. PO Kuřátka: Vánoční nadílky /dopolední akce/

19. 12. PO Medvíďata: Vánoční nadílka

20. 12. ÚT Žirafky: Vánoční nadílka /dopolední akce/

20. 12. ÚT Děti ze třídy Medvíďat a Kuřátek jdou v úterý dopoledne navštívit naše kbelská kulturní a rodinná centra CoByDup a Cestičku. Děti zde dostanou perníčky, které upekla paní učitelka Katka Kolářová.

21. 12. ST Vánoční besídka třídy Lvíčat od 16 hodin /změna/

LEDEN

4. 1. ST Žirafky a Lvíčata: Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

10. 1. ÚT Lvíčata: Návštěva knihovny – Zimní radovánky

18. 1. ST Cirkus Navrátil v MŠ

25. 1. ST PREventivní triky k použití elektriky

27. 1. PÁ – Návštěva ZŠ: ukázka výuky a prohlídka školy

ÚNOR

13. 2. PO  Karneval a fotografování dětí (1x společná a 3x jednotlivci: cena – 250,- Kč

22. 2. ST Divadlo v MŠ – Popelka

BŘEZEN

8. 3. ST  Vystoupení dětí ze třídy Žirafek s programem k MDŽ v domě seniorů

13. 3. PO Divadlo v MŠ – Jak vyzrát na bacily

21. 3. ÚT Vynášení Moreny, otevírání zahrady – společná akce na zahradě

28. 3. ÚT Včeličky: Návštěva knihovny – Máme rádi jaro!

31. 3. PÁ Žirafky a Lvíčata: Noc s Andersenem – spaní v MŠ

DUBEN

3. 4. PO Žirafky půjdou na zkoušku do divadla Gong (přiveďte děti do 7. 45 hod.)

4. 4. ÚT Včelky a Berušky: Arboretum – celodenní výlet (Újezd nad Černými lesy)

5. 4. ST Žirafky vystoupí v divadle Gong s programem „Mám malý stan“

10. 4. PO Divadlo v MŠ – Jak šli muzikanti světem

11. 4. ÚT Berušky: Návštěva knihovny – Moje nejoblíbenější kniha

19. 4. ÚT Žirafky, Lvíčata a Včelky: DEN ZEMĚ – pražské lesní středisko PRALES

Žirafky a Lvíčata: Skaut Kbely (termín bude upřesněn)

25. 4. ÚT Žirafky a Lvíčata: koncert v ZUŠ Čakovice

28. 4. PÁ Pálení čarodějnic – dopolední akce na zahradě

KVĚTEN

2. 5. ÚT Kuřátka: Návštěva knihovny – Příběhy o zvířátkách

9. 5. ÚT Žirafky a Lvíčata: ZOO Praha – celodenní výlet

16. 5. ÚT  Fotografování tříd a foto předškoláků na tabla

17. 5. ST Cirkus Cecilka v MŠ

18. 5. ČT Kuřátka a Medvíďata – návštěva čokoládovny

22. 5. PO Kuřátka a Medvíďata – ZOO Chleby

25. 5. ČT Kuřátka – besídka ke Dni matek od 16. 30 hod.

26. 5. PÁ Žirafky a Lvíčata: škola nanečisto – dopolední návštěva ZŠ Kbely

29. 5. PO Dětský den s Vandou a Standou a pasování na školáka – odpolední zahradní slavnost s rodiči od 15:30 hodin

29. 5. PO Berušky – besídka 15. 00 – 15. 30

30. 5. ÚT Medvíďata: Návštěva knihovny – Co nás čeká o prázdninách?

ČERVEN

  1. -7. 6. Celé Česko čte dětem (spolupráce s rodiči a se ZŠ – akce ve třídách)

2. 6. PÁ MDD – dopolední zahradní hry a soutěže

3. 6. SO vystoupení dětí ze Žirafek ve kbelském parku – oslavy MDD

5. 6. Včeličky: Besídka

6. 6. ÚT Kuřátka: návštěva knihovny

6. 6. ÚT Berušky a Včeličky: výlet do Poděbrad

6. 6. ÚT Žirafky – besídka pro rodiče

7. 6. ST Medvíďata a Kuřátka: Šťastná země – celodenní výlet

8. 6. ČT Berušky a Včeličky: výlet do Poděbrad

12. 6. PO  Žirafky a Lvíčata: Zámek Loučeň – celodenní výlet

14. 6. ST Žirafky a Lvíčata navštíví Skaut

15. 6. ST  Berušky a Včelky: Zámek Loučeň – celodenní výlet

27. 6. ÚT Kuřátka a Medvíďata: Zámek Loučeň

ČERVENEC

3. 7. – 16. 7. Provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická uzavřená/

17. 7. – 30. 7. Provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců uzavřená/

31. 7. MŠ uzavřeny

SRPEN

MŠ uzavřeny

ZÁŘÍ 2017/2018

4. 9. 2017 PO Zahájení školního roku 2017/2018